top of page
SALTED--57.jpg

Mijn naam is Petra van Gend. 

Ik ben echtgenote van Cees (sinds 1985), moeder van Raymond, Jamilla en Michelle, schoonmoeder van Barbara en Robert, en oma van Seff, Eza, Loua, Vieve en Lois.

Mijn gezin is mijn alles! 

Mijn volwassen leven staat in het teken van het helpen van mensen. Als dochter, zus, echtgenote, moeder, pleegmoeder, ziekenverzorgende, kraamverzorgende, docent, teamleider en coach. 

Over mij

Mijn manier van coachen

Als kind en als volwassene ben ik zelf tegen de nodige hobbels en trama's aangelopen. Deze ervaringen helpen mij om me in te leven in de ervaringen van andere mensen.

Mijn jeugd, familie, beroepen en mijn ervaringen hebben mij gevormd tot wie ik ben. Betrouwbaar, betrokken en laagdrempelig zijn competenties die mij zeker typeren. Het geeft mij voldoening om collega’s, coachees en mensen in het algemeen op een andere manier naar zichzelf en/of naar het probleem te laten kijken. Mijn missie is geslaagd als we samen een traject met vertrouwen en voldoende gereedschap in jouw rugzak afsluiten.

Het doel is “Mooi van buiten en mooi van binnen ! ".

 

 

Ik vind het heel erg belangrijk om een goede klik te hebben met een coachee. Wanneer je elkaar vertrouwt, durf je je meer open te stellen en kun je samen mooie stappen maken. 

Ik werk door middel van verschillende technieken. 

ACT is mijn uitgangspunt. ACT staat voor Acceptatie en Commitment Therapie. Deze aanpak gaat uit van het accepteren van de situatie en het verbinden aan de gedragsverandering die nodig is om met deze situatie om te gaan. Hiervoor gebruik ik verschillende instrumenten en mindfullness oefeningen, waaronder meditatie. 

 

ACT (Acceptance en Commitment Therapy) is een vorm van therapie die je kan helpen om op een andere manier met je problemen om te gaan. Waardoor je er niet steeds in vast blijft lopen en je je kan richten op de waardevolle dingen in je leven. 

ACT bestaat uit twee onderdelen Accepteren (Acceptance) en verbinden (Commitment) aan die dingen die er echt toe doen in je leven. 

Bij Accepteren leer je om ruimte te maken voor vervelende gevoelens en afstand te nemen van lastige gedachten. Je leert om op een andere manier naar jezelf te kijken en je aandacht te richten op het leven op dit moment. 

Bij het Verbinden leer je om te gaan kijken naar de dingen die jij echt belangrijk vindt in het leven en daarin te investeren. 

Deze twee onderdelen samen zorgen ervoor dat je persoonlijke veerkracht ontwikkelt. 

 

Onderdelen van ACT: 

Acceptance: 

  • Voelen (ruimte maken voor vervelende gedachten) 

  • Denken (afstand nemen van moeilijke gedachten) 

  • Zelfbeeld (op een andere manier naar jezelf kijken) 

  • Aandacht ( aandacht voor het leven op dit moment) 

 

Commitment 

  • Orienteren (stilstaan bij wat jij belangrijk vindt) 

  • Investeren (investeren in dingen die jij echt belangrijk vindt) 

Tijdens een coachingstraject kan de coachee (jij) niet achterover leunen en de coach (ik) het werk laten doen. Je zal zelf aan de slag moeten met de instrumenten die ik je aanreik. Het is belangrijk dat je bereid bent om je open te stellen en aan de slag te gaan met de oefeningen die ik je aanreik. 

 

Aan het eind van het coachingstraject zal ik vragen of je een evaluatie-formulier in wilt vullen. Dit formulier is voor ons beide. Voor jou om te zien welke stappen je gemaakt hebt en voor mij handig om te zien waar ik mijn coaching kan verbeteren.

Als coach en therapeut moet ik me blijven professionaliseren. Een onderdeel daarvan is intervisie. Intervisie is met een groepje coaches/therapeuten/psychologen onderwerpen behandelen waar je in de praktijk tegenaan loopt. Dit om van elkaar te leren. Wanneer ik tijdens een intervisie een onderwerp uit een van onze gesprekken, zou willen behandelen, dan zal ik dat uiteraard anoniem doen en  alleen in overleg en na goedkeuring van jou.

 

Ziekenverzorgende (MBO)

Kraamverzorgende (MBO)

Bachelor of Education - Zorg en Welzijn (HBO)

Professioneel Coach (HBO+)

ACT Coach (HBO+)

PSBK (HBO+)

Psychosociaal Therapeut (HBO+)

Intervisie
Diploma’s
ACT
bottom of page